ΗΙΙΤ 02

Διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης, με τη Τζο (διάρκεια: 23′) 🙂Instagram