Διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης, με τη Τζο! Θα χρειαστείτε μια πετσέτα σώματος!...

Διαλειμματική πρόνηση υψηλής έντασης, σε 4 supersets!...

High Intensity Interval Training (Διαλειμματική Προπόνση Υψηλής Έντασης) με τη Τζο! (διάρκεια: 25')...

Instagram