Με το Pilates μυαλό και σώμα δουλεύουν συνέχεια και χτίζουν δυνατούς κι επιμηκυμένους μύες, αφού συνδυάζει την αναπνοή και το συντονισμό όλου του σώματος

Instagram