Οδός Καρναβία 1
Παπάγου 15669

Τ. 210 6518498
Κ. 6944 887023

info@fpilates.gr

Μαθήματα on-line

Έχουμε αρχίσει και βολευόμαστε σπίτι... για αυτό είναι καιρός να zoom-άρετε με τη Φοίβη & Co. Το studio βγήκε στον αέρα.

Μαθήματα live-streaming με την εφαρμογή zoom. Ρωτήστε μας.

Instagram